ยินดีต้อนรับ


วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(014) พระเกศาธาตุของพระนิยตโพธิสัตว์

เส้นพระเกศาธาตุของพระนิยตโพธิสัตว์เจ้า
ดร.นนต์
16 ธันวาคม 2554


ภาพแรกเป็นเส้นพระเกศาของพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช ได้กลายเป็นพระธาตุใส เพื่อแสดงความบริสุทธิ์แห่งคุณธรรมเหนือสภาวะของโลก และแสดงนัยของพระนิยตโพธิสัตว์เจ้า ผู้ที่กำลังจะเสด็จลงมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในพุทธกาลข้างหน้าอันใกล้ๆ...นี้


ภาพที่สองและสาม เป็นเส้นพระเกศาของพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช ที่พึ่งปลงได้ไม่นาน มีสภาพค่อยๆเกาะกันเป็นก้อน และเริ่มกลายสภาพเป็นสีขาว บางเส้นเริ่มมีความใสเป็นแก้วที่ปลาย และเริ่มปรากฏองค์พระธาตุก้อนกลมเล็กๆสีขาวออกมาบ้างแล้ว ไม่สามารถถ่ายภาพได้ ปีใหม่นี้ทุกคนคงได้ชมอีกครั้งครับ
ภาพที่สี่ เป็นเส้นพระเกศาธาตุขาวใสของหลวงปู่จาม มหาปุญโญ แห่งวัดป่าวิเวกวัฒนาราม อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร ซึ่งอยู่ห่างจากวัดภูดานไหประมาณ 40 กิโลเมตร ซึ่งหลวงปู่จามท่านเป็นพระอริยเจ้าลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และเป็นผู้ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช ให้ความเคารพศรัทธามาก เพราะเป็นพระนิยตโพธิสัตว์เจ้าด้วยกัน ว่ากันว่า หลวงปู่จามจะลงมาตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ที่ 16 ถัดจากองค์ปัจจุบันไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น