ยินดีต้อนรับ


วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2554

(018) การแสดงมุฑิตาจิตอันบริสุทธิ์ต่อกันและกัน


ข้อความทั้งหมดยกมาจากเว็บพลังจิต
25 ธันวาคม 2554

ข้อความของคุณสมบัติ
ขอแสดงความยินดีกับท่าน ดร.นนต์ ด้วยครับ

เช้านี้ผมเดินทางมาถึงบ้านครูชาติประมาณ 7 โมงนิดๆ อาบน้ำเสร็จ ลงมาตักบาตรพ่อแม่ครูอาจารย์ (ท่านกำลังเดินกลับพอดี)
และกำลังจะเตรียมขึ้นภูดานไหครับผม
อยากบอก นรธ.และญาติธรรมว่า
อากาศหนาวและลมแรงมากๆ


......................................

ข้อความของคุณศรีทอง
ขอแสดงความยินดีกับท่านนนต์ด้วยที่เจริญทั้งทางโลกและทางธรรม
ด้วยความระลึกถึงเสมอ


......................................

ข้อความของคุณอ๊อด
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยความจริงใจครับ


......................................

ข้อความของคุณธงธวัช

ขอแสดงความยินกับท่านอาจารย์ของผมจากใจครับ
และก็ขอสวัสดีกับรุ่นพี่เหล่านักรบธรรมทั้งหลายด้วยครับ


......................................

ข้อความของคุณพิเชฐ
ขอแสดงความยินดีกับท่าน ดร.นนต์ด้วยครับ(ท่านพี่ใหญ่ใจดีของนักรบธรรม).....

......................................

ข้อความของคุณภูเบศร์
ขอแสดงความยินดีกับดร.นนต์ ผู้เพรียบพร้อมไปด้วยองค์ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งยังเผยแผ่ให้เกิดคุณประโยชน์แก่หมู่ชนผู้ใฝ่หา ขอท่าน ดร. ประสบแต่ความเจริญยิ่งๆขึ้นไปครับ

......................................

ข้อความของคุณจ็อกกี้
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์...ดร.นนต์..ด้วยครับ

......................................

ข้อความของคุณอินทร์ธัช
แสดงความยินดีกับท่านดร.นนต์ด้วยคนครับ

......................................

ข้อความของครูร่วมชาติ
ขอแสดงความยินดีกับท่าน ดร.นนต์ พี่ใหญ่ใจดีแห่งนักรบธรรมด้วยนะครับ งานทางโลกถือว่าท่านไปถึงที่สุดแล้ว เหลือแต่งานทางธรรมก็ขอให้ท่านไปถึงที่สุดแห่งธรรมคือมรรคผลนิพพานด้วยเทอญ.... ปีใหม่นี้มีแต่เรื่องดีๆ หวังว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมของท่านคงได้รับด้วยเช่นกัน ขอให้เจริญในธรรมครับ...

......................................

ข้อความของคุณซานตราครอส
เห็นภาพเลยครับ ขอบคุณมากครับ และขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ

......................................

ข้อความของ ดร.นนต์

ขอขอบคุณทุกดวงจิตอันบริสุทธิ์

ผมขอขอบคุณมิตรน้ำใจจากทุกท่าน ที่แสดงมุฑิตาจิตต่อผม ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางโลกและทางธรรม นั่นก็เป็นเพราะพวกเราได้เคยบำเพ็ญบุญบารมีร่วมกันมาแล้วในอดีต เมื่อมาพบกันอีกครั้ง สายสัมพันธ์เหล่านั้นก็ยังสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และกระแสแห่งบุญบารมีสายเดียวกันก็มิสามารถปิดกั้นกันได้ ดั่งที่ทุกท่านรับรู้ด้วยตนเองเป็นปัตจัตตังนั้นแล

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
25 ธันวาคม 2554

กัลยาณมิตรธรรม

กัลยาณมิตรอีกสองท่าน ที่ได้เดินทางไปร่วมแสดงมุฑิตาจิตต่อผม ที่ มศว ประสานมิตร (23 ธค. 2554) คือ ท่านนาวาอากาศโท สุทน ยาพัน และ ดร.ณัฐชัย เลิศรัตนพล ผู้เป็นสหายธรรมกันมาในอดีต แม้ปัจจุบันความอาวุโสจะต่างกัน แต่ชาติที่แล้วเป็นเพื่อนกัน เมื่อเจอกันต่างก็แสดงมิตรไมตรีอย่างแนบสนิทใจ

หลังจากเจอกันแล้ว ขณะที่เรานั่งสนทนาธรรมกันอยู่นั้น ปรากฏว่ามีพระเบื้องบนเสด็จมามาก พร้อมกับญาติธรรมได้เดินทางมาร่วมอีกหนึ่งท่าน พวกเราจึงได้อธิษฐานจิตปรับธาตุขันธ์และอื่นๆตามจริตและจิตของแต่ละคน คลื่นพลังอันมหาศาลที่เบื้องบนถ่ายเทลงมานั้นมากมายนัก เมื่อแยกย้ายกันกลับบ้านไปแล้ว ท่านสุทนได้พบกับสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นกับตัวท่านแทบตลอดเวลา ญาณบารมีของท่านได้เปิดมากขึ้นพร้อมกับการสัมผัสเรื่องราวเหนือโลกก็มากขึ้น ผมจึงขออนุโมทนากับท่านเป็นอย่างยิ่ง สิ่งที่เป็นอจินไตยเหนือโลกในครั้งนี้ จึงรับรู้และเป็นพยานซึ่งกันและกันเพียงแค่สี่คน จึงขออนุโมทนากับทุกท่านด้วยนะครับ

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
25 ธันวาคม 2554
ขอกราบบูชาครูผู้มีจิตใจอันประเสริฐ

เมื่อวาน 24 ธันวาคม 2554 ผมได้เดินทางเข้ากรุงเทพฯอีกครั้ง เพื่อไปกราบขอบพระคุณครูอาจารย์ทางโลกท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชชาทางโลกสูงสุด ตั้งแต่ระดับปริญญาโทจนถึงปริญญาเอก ท่านเป็นผู้มีจริยาวัตรที่งดงามดั่งพ่อพระ มีความเมตตา กรุณา มุฑิตา อุเบกขา และความซื่อสัตย์เป็นที่สุด ท่านมีวาจาอันนุ่มนวลไพเราะ มีความฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม ที่ผมพยายามจะถอดแบบของท่านขอเพียงครึ่งหนึ่งของท่านก็พอ

ท่านคือ ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อดีตอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สองสมัย(พึ่งหมดวาระเมื่อสองเดือนที่แล้ว) ท่านดำรงตำแหน่งสูงสุดในมหาวิทยาลัย แต่คุณธรรม ความซื่อสัตย์บริสุทธิ์ และการสร้างความเจริญ ได้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาว มศว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวานผมจึงถือโอกาสไปแสดงความคารวะต่อคุณธรรมอันประเสริฐของท่าน ด้วยการก้มลงไปกราบเท้าของท่าน (เป็นการกราบเท้าฆราวาสคนที่สาม รองจากบิดาและมารดาของผม) เพื่อแสดงความนอบน้อมอันสูงสุดที่มีต่อครูอาจารย์ของผม

ในวาระโอกาสนี้ ผมจึงขอพุทธานุญาตอันเชิญบุญบารมีทั้งหลาย ที่ผมได้สร้างสมมาตั้งแต่ต้นธาตุ กลางธาตุ และปัจจุบันชาติ จงน้อมนำไปอวยชัยให้ท่าน ศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ และครอบครัว จงประสบแต่ความสุขร่มเย็น มีอายุวรรณะ สุขะพละ และได้พบกับพระพุทธศาสนาไปทุกชาติภพจนกว่าจะเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
25 ธันวาคม 2554


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น