ยินดีต้อนรับ


วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2555

(027) ความคืบหน้าในการปรับปรุงศาลาหอฉันวัดภูดานไห

ข้อความเดิมของคุณสมบัติ เพ็งพล
ชี้แจงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบน้ำที่พึ่งจ่ายไป ณ ภูดานไหมีดังนี้1. ท่อประปารอบวัด 13,360- จ่ายแล้ว
2. ค่าปั๊มน้ำ 7,800- จ่ายแล้ว
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ต้องจ่ายคือ..
1. การขุดน้ำบาดาลใหม่โดยใช้เครื่องขุดเจาะขนาดใหญ่ 20,000 บาท (ดำเนินการอยู่)


ความคืบหน้าในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม
การออกแบบ (คุณสันติ,คุณเก่งและคุณนคร)
- ตอนนี้ทางครูชาติได้ส่งแบบ plan คร่าวๆให้ทางคุณนครช่วยประเมินราคาให้
- เมื่อได้ข้อมูลแล้ว คุณสันติจะเข้า กท. เพื่อปรึกษาคุณนคร
- แล้วสรุปงานนำกราบเรียนพ่อแม่ครูอาจารย์ต่อไป
การหาช่างก่อสร้าง(ทางอิสาน)
- อยู่ระหว่างการติดต่อช่างทางจ.ร้อยเอ็ด
- จะเข้ามาคุยพร้อมกับคณะคุณสันติ
ยอดบริจาคสร้างศาลาฯปัจจุบันประมาณ 650,000-
ค่าก่อสร้าง(ประเมิน)ประมาณ 1,500,000-


แบบแปลนศาลาปฏิบัติธรรม วัดพระธาตุเกศแก้วเกศาธรรม ภูดานไห ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ มีขนาดพื้นที่ภายนอก 21 x 24.40 เมตร พื้นที่ภายใน 14 x 20 เมตร ชั้นเดียว ออกแบบโดยคุณเก่งกาจ ทองดำ ประเมินค่าก่อสร้างประมาณ 1,500,000 บาท


ขออนุโมทนาและขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการออกแบบ ประเมินราคา ประสานงาน ผู้ร่วมทำบุญ และผู้ร่วมแรงใจแรงกายทุกท่านครับ


ปล. ชื่อ วัดพระธาตุเกศแก้วเกศาธรรม นั้น ผมได้ยินแว่วๆมาประมาณนี้ คงต้องฟังจากพ่อแม่ครูอาจารย์อีกครั้งว่า ชื่อที่แท้จริงของวัดนั้นคืออะไร


ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
12 มกราคม 2555
ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างศาลาอยู่นี้
หอฉันที่ใช้เป็นสถานปฏิบัติธรรมด้วย ที่เราเห็นสภาพทรุดโทรมและมีปัญหาในขณะนี้ (สร้างมาตั้งแต่ประมาณปี 2547) 
คือหลังคารั่วทางวัดจำต้องรีบเร่งบูรณะให้ทันก่อนหน้าฝน (ศาลาปฏิบัติธรรมเสร็จไม่ทันหน้าฝนแน่นอน) 
โดยจักเปลี่ยนเป็นโครงเหล็กและเปลี่ยนหลังคาเป็นสังกะสีหรือกระเบื้องคงดูกันอีกที
(ปัจจุบันใช้หญ้าคา/โครงไม้ยูคาและอื่นๆตามภาพ) 


ดังนั้น กระผมจึงขอบอกบุญทุกท่านในการบูรณะหอฉันและสถานปฏิบัติศาสนกิจ ณ ภูดานไห 
โดยการเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่นี้ เป็นโครงเหล็กมุงด้วยกระเบื้องหรือสังกะสี (กำลังดำเนินการ) 
และเมื่อศาลาฯเสร็จ(จะใช้เป็นหอฉันด้วย) หอฉันนี้..ก็จักเปลี่ยนเป็นเรือนรับรองของญาติธรรมฝ่ายหญิงหรืออื่นๆในลำดับต่อไป 


รายละเอียดในการเปลี่ยนหลังคาคือ
- โครงเหล็กสำหรับทำโครงสร้างหลังคา
- แผ่นกระเบื้องหรือสังกะสี
- ค่าแรงเชื่อมเหล็กและประกอบเป็นโครงหลังคา


รายละเอียดการทำบุญเพื่อบูรณะหอฉัน ณ ภูดานไห
- โอนปัจจัยทำบุญที่ลงท้ายด้วยเลข 2 เช่น 1,002 หรือ 10,002 เพื่อแยกแยะการทำบุญแต่ละเรื่อง
- โอนปัจจัยทำบุญตามหมายเลขบัญชีทางวัดโดยตรงคือ


ชื่อบัญชี นางบุญชม ยางธิสาร นางกัลยรัตน์ ชัยนา และนายร่วมชาติชัยนา 
เลขที่ 4160371736
ธนาคารกรุงไทย สาขากุฉินารายณ์
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์


ขอให้ท่านแจ้งทางหน้าบอร์ด หรือ PM หรือ Mail หรือโทร. 
1. คุณแม่ชม: 080 1765282
2. คุณสมบัติ: 087 6832992 (
it.man@hotmail.co.th)
3. ครูร่วมชาติ: 089 5694002 (
ruamchart@hotmail.com)
มายังผู้เกี่ยวข้องท่านใดท่านหนึ่ง เพื่อที่จักได้รวบรวมรายชื่อถวายอีกทีครับผมกราบขอบพระคุณและโมทนาสาธุครับ/IT Man
รูปภาพประกอบหอฉัน/สถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ (ฟังธรรม,ทำวัตร,ภาวนาและอื่นๆ)


พ่อแม่ครูอาจารย์ (23 เม.ย.54)


ประมาณเข้าพรรษา (16 ก.ค. 54)


ตักบาตรล่าสุด ปีใหม่ 55


ปฏิบัติธรรมในพรรษา 12 ต.ค. 54


แผ่นพลาสติกสีแดงกันรั่ว (ด้านบนมีมากกว่านี้)


ล่าสุดปีใหม่นี้...


ความคืบหน้าในการบูรณะหอฉัน,สถานปฏิบัติศาสนกิจ
1. ทำพิธีขอขมากรรมต่อการรื้อหลังคาและเสาไม้ของหอฉันนี้
เนื่องด้วยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ได้ให้คุณต่อองค์พ่อแม่ครูอาจารย์และผู้มาปฏิบัติธรรมอย่างมาก
ดังนั้นการที่จะทำอะไรต่อสถานที่นี้ ก็ควรที่จะกระทำด้วยความเคารพนอบน้อมและขอขมาก่อน (พ.สุรเตโช)
2. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ (เหล็ก,กระเบื้องและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ปูน,น้ำมันดีเซล) รวม 50,500 บาท (จ่ายแล้ว)
3. ค่าช่างในการก่อสร้าง น่าจะประมาณหมื่นกว่าบาท (กำลังดำเนินงาน)


ที่มาของปัจจัยในการบูรณะหอฉัน
1. ปัจจัยที่มีเจตนาน้อมถวายแด่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์โดยตรง
2. ปัจจัยที่ไม่ได้จำเพาะเจาะจงในการบริจาค
3. ปัจจัยที่มีเจตนาในการบูรณะหอฉันโดยตรง (ลงท้ายด้วยเลขสอง)
3.1. ผมขอบริจาคร่วมในการบูรณะหอฉัน 2,002 บาท


องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ได้ฝากโมทนาสาธุในกุศลนี้และอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญทุกๆท่านเทอญฯ
ข้าพเจ้าขอโมทนาสาธุในกุศลนี้ด้วยทุกประการครับ/IT Man


วันนี้เวลาประมาณ 17.00 น. ผมได้รับโทรศัพท์จากญาติธรรมจากทางจังหวัดมุกดาหารคือคุณธานินทร์ สิงห์ด้วง พร้อมด้วยครอบครัว ได้โอนปัจจัย จำนวน 2,000 บาท ร่วมสร้างศาลาปฏิบัติธรรมภูดานไห ก็ขอให้คุณธานินทร์ พร้อมครอบครัวจงมีความสุข ความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรม อยู่ไม่ไกลกันนักหากมีเวลาก็อยากชวนมาร่วมฟังธรรม และปฏิบัติธรรมร่วมกันนะครับ วันที่ 2- 5 กุมภาพันธ์ 2555 ที่จะถึงนี้ก็จะมีการร่วมแสดงมุทิตาจิตกับพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช หากว่าก็ขอเชิญนะครับ

ความคืบหน้าในการปรับปรุงศาลาหอฉัน และการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม


ภาพศาลาหอฉันหลังนี้ต่อไปนี้ไม่มีอีกแล้ว คงเหลือไว้เพียงความทรงจำ....(อนิจจัง)


ความทรงจำเมื่อวันพระจะมีญาติธรรมใช้ศาลาหอฉันหลังนี้ปฏิบัติธรรม .......

หลังจากปรับปรุงศาลาหอฉันแล้ว โดยเปลี่ยนหลังคาใหม่ เปลี่ยนจากเสาไม้เป็นเสาเหล็กขณะนี้หลังโครงสร้างใหม่ เสาเหล็ก หลังคาสังกะสีปุฉนวนกันความร้อนอย่างดีได้ติดตั้งบนศาลาหอฉันเรียบร้อยแล้ว.....ค่าใช้จ่ายประมาณ 70,000 บาท
แยกเป็น รายการดังนี้
1. ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ก่อสร้าง ประมาณ 55,000 บาท
2. ค่าแรงช่าง ประมาณ ประมาณ 10,000 บาท
3. ค่าน้ำมันรถในการประซื้อวัสดุ และอุปกรณ์ ร่วมทั้งค่าน้ำมันเชื้อเพลิงมาติดเครื่องทำไฟฟ้า (เนื่องจากที่วัดไม่มีไฟฟ้าใช้) ประมาณ 5,000 บาท
และงานที่จะทำต่อไปคือ
1. ฉาบจับระดับปูนใหม่ ปูนพื้นกระเบื้อง และก่อสร้างที่นั่งอาสนะพระสงฆ์
2. ติดกระจก และประตู
ค่าใช้จ่ายในการประเมิน น่าจะไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท
รายละเอียดจะนำมาแจ้งต่อไปครับ.....


ภาพกำลังปรับทางสำหรับรถยนต์วิ่งขึ้นมาส่งวัสดุ และอุปกรณ์ ในการก่อสร้างศาลาปฏิบัติธรรม

ที่สำหรับสร้างศาลาหอฉัน และเส้นทางการขนวัสดุ และอุปกรณ์การก่อสร้าง

ความคืบหน้าจะนำเสนอต่อไป....
ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆ ท่านที่ได้เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ และกำลังทรัพย์ในการก่อสร้างศาลาในครั้งนี้ นี่ไม่ใช่เป็นเพียงการสร้างศาลาหอฉัน หรือศาลาปฏิบัติธรรมเท่านั้น แต่เป็นการสร้างวัดนะครับ....น่าอนุโมทนาน้ำจิตน้ำใจทุกๆ ท่านที่ร่วมแรง ร่วมใจกันเป็นอย่างดี ขอให้ทุกๆ จงมีความสุข ความเจริญ ทั้งทางโลก และทางธรรม คิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ.....

ป.ล. ความคืบหน้าในการก่อสร้างผมจะรวบรวมมาแจ้งเป็นระยะๆ ไปครับ ช่วงนี้หายหน้าไปบ้างเพราะต้องขอเวลาทำงานทางโลกบ้างครับ....
ขอให้ทุกท่านจงมีความเจริญในธรรม....
ขอบคุณครูชาติในการนำภาพมาให้ดูความคืบหน้า....

เห็นองค์พ่อแม่ครูอาจารย์อยู่ไหวๆ ขอนอบน้อมจิต...กราบ กราบ กราบ ครับ
(เมื่อคืนก็ฝันถึงองค์ท่านถึงสองกาลสมัยทีเดียว หึหึ)

ศาลาหอฉันท่านจะสังเกตุได้ว่า...
1. ทำไมต้องทำหลังคาเตี้ยๆ
2. ทำไมต้องก่ออิฐเพิ่ม
3. ทำไมต้องติดกระจก
4. ทำไมต้องเสาเหล็ก
ทำไม...ฯลฯ
เนื่องด้วยสภาพจริงบนเขา...ลมแรง ฝนสาดแรง ฝุ่น...ใบไม้...มด...ปลวก!
การลงทุนลงแรงครั้งนี้ คงต้องการให้รวดเดียวจบ จักได้ไม่ต้องเสียเวลา/ปัจจัยหลายรอบ
แว่วๆว่า ท่านจักทำเป็นพิพิธพันธ์น้อยในกาลอนาคตด้วย

ดังนั้น...การใช้จ่ายทุกบาท การลงแรงหรือสติปัญญา จึงนับว่าคุ้มค่ามากๆ

ข้าฯขอโมทนาสาธุทุกๆแรงในการทำการนี้ให้สำเร็จโดยเร็ว...ก่อน 2-5 ก.พ.55
วันแสดงมุทิตาสักการะแด่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช เด๊อ...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น