ยินดีต้อนรับ


วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(031) ขอนุโมทนาบุญในวาระวันมุทิตาสักการะพ่อแม่ครูอาจารย์

ขออนุโมทนาบุญกับผู้ร่วมบุญผ่านมาทาง ดร.นนต์ เพื่อสร้างศาลาหอฉัน
รายการประมูลพระเชียงแสนของ ดร.นนต์ 2 องค์ดังนี้
1. คุณถวัลย์ ตันรัตนวงศ์ 10,000 บาท
2. คุณศรุต ฉันทสกุลเดชา 10,000 บาท (โอนเข้าบัญชีคุณแม่ชมเรียบร้อยแล้ว)

มีผู้บูชาพระส่วนตัวของ ดร.นนต์ เพื่อร่วมทำบุญต่างๆดังนี้
1. คุณวีระ รุ่งวิทยานุวัฒน์ ขอแบ่งมาทำบุญที่ภูดานไห 1,000 บาท
2. คุณสุพจน์ นาคะวรรณศักดิ์ 1,200 บาท

ผู้สมทบบุญดังนี้
1. คุณประจักร์ วินิจนัยภาค และเพื่อน 2,000 บาท
2. ร.ต.ท.ศุภชัย อุดหนองเลา 1,000 บาท
3. คุณไพรัช สุทธิโพธิ์ 501 บาท
4. อาจารย์ชานนท์ 500 บาท

ดร.นนต์สมทบอีก 799 บาท

รวมยอดบุญทั้งหมด 27,000 บาท

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
2 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น