ยินดีต้อนรับ


วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(032) แจ้งยอดรวมการทำบุญในวาระแสดงมุทิตาสักการะพ่อแม่ครูอาจารย์

ขอแจ้งยอดรวมการร่วมทำบุญสร้างศาลาหอฉันและถาวรวัตถุวัดภูดานไห

มียอดรวมปัจจัยที่ร่วมถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ในวาระวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ที่มาจากทุกสายรวม 50,440 บาท โดยมาจากคณะของ ดร.นนต์ 30,400, คุณจ็อกกี้และครอบครัว 4,040 บาท, คณะของท่านพิเชฐ 10,000 กว่าบาท(จำยอดเต็มไม่ได้) คณะของท่านสมบัติ และญาติธรรมภูดานไหอีกจำนวนหนึ่ง รวมทั้งยอดเงินโอนร่วมทำบุญคณะของคุณสันติจากจันทบุรี 40,000 กว่าบาท(จำยอดไม่ได้)

รวมยอดปัจจัยทั้งหมดประมาณ 90,000 กว่าบาท (ต้องรอท่านสมบัติชี้แจงอีกครั้งนะครับ)

อนึ่ง ขออนุโมทนาบุญกับคุณสุพจน์ นาคะวรรณศักดิ์ ที่ร่วมทำบุญผ่านมาทางผมเพิ่มเติมอีก 3,000 บาท (รวม 4,200 บาท) ได้ถวายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว...

พ่อแม่ครูอาจารย์ ท่านแม่ชม ชาวภูดานไห ผมและเหล่านักรบธรรมทุกคน จึงขออนุโมทนาที่ทุกท่านได้ร่วมกันทำบุญกุศลในครั้งนี้ทุกประการ ขอให้มีความสุขความเจริญ สงบร่มเย็น สว่างไสวทั้งทางโลกและทางธรรม จนกว่าจะเข้าพระนิพพานกันทุกท่านเทอญ

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
6 กุมภาพันธ์ 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น