ยินดีต้อนรับ


วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

(049) อนุโมทนากับผู้ร่วมสร้างศาลาหอฉันวัดภูดานไห(เสร็จแล้ว)

ข้อความเดิมของท่าน Chomdham
23 กุมภาพันธ์ 2555
ศาลาหอฉันจากอดีตถึงปัจจุบัน

ภาพศาลาหอฉันในอดีตที่ผ่านมา...

ภาพศาลาหอฉันในปัจจุบัน...

ขออนุโมทนาบุญกุศลกับคณะศรัทธาเจ้าภาพนักรบธรรมทุกท่าน ที่ช่วยกันร่วมทำบุญสร้างศาลาหอฉัน ให้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี
ขอให้ทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในการบุญครั้งนี้ จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งทางโลกและทางธรรม ทั้งภพนี้ ภพหน้า ตลอดกาลนาน จงถึงที่สุดแห่งทุกข์ ทุกท่านเทอญ.....
คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name: SAM_3207.JPG
Views: 30
Size: 198.5 KB
ID: 1917785   คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name: SAM_3209.JPG
Views: 4
Size: 124.9 KB
ID: 1917786   คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name: SAM_3215.JPG
Views: 4
Size: 167.0 KB
ID: 1917787

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name: SAM_4328.JPG
Views: 29
Size: 106.9 KB
ID: 1917788   คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name: SAM_4331.JPG
Views: 5
Size: 74.6 KB
ID: 1917789   คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name: SAM_4348.JPG
Views: 5
Size: 81.4 KB
ID: 1917790

คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name: SAM_4355.JPG
Views: 6
Size: 71.9 KB
ID: 1917791   คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name: SAM_4370.JPG
Views: 32
Size: 89.9 KB
ID: 1917792   คลิ๊กเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

Name: SAM_4377.JPG
Views: 7
Size: 112.8 KB
ID: 1917793


ผู้ช่วยทำงาน
วันนี้คุณซึ้งบน(สันติ) พร้อมด้วยภรรยา(คุณมล) ได้เดินทางมาจากจังหวัดจันทบุรี และได้ร่วมทำกิจวัตรพร้อมกับคุณแม่ชม และคุณแม่ชีคอย ขออนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกๆ ท่านด้วยนะ...และวันนี้ก็มีผู้ช่วยมาช่วยงานสร้างกุศลเช่นเคย...ดูภาพประกอบด้านบน...


.......................................................
ข้อความเดิมของ ดร.นนต์

ขออนุโมทนาสาธุในบุญกุศลที่เหล่านักรบธรรม ญาติธรรม ทั้งผู้สนองงานที่อยู่ภูดานไห กุดหว้า และผู้ที่อยู่ใกล้ กลาง ไกลทุกๆท่าน ที่ได้น้อมนำถวายปัจจัย แรงใจ แรงกาย และแรงคิด ช่วยกันสร้างศาลาหอฉันหลังนี้ให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี ก็เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา และเพื่อ น้อมถวายแด่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโชเจ้า...ด้วยหัวจิตหัวใจอันบริสุทธิ์... ขอผลานิสงส์ทั้งหลายจงบังเกิดแด่ทุกท่านเป็นร้อยเท่าพันทวีคูณ ขอให้มีแต่ความสุข ความเจริญ สงบร่มเย็น แลสว่างไสวทั้งทางโลกและทางธรรม จนกว่าจะเข้าพระนิพพานกันทุกท่านเทอญ

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
24 กพ. 2555............................................
ข้อความเดิมของคุณสมบัติ เพ็งพล

ข้าพเจ้าขอโมทนาสาธุในบุญกุศลที่ท่านซึ้งบนได้เดินทางไกลนับพันกิโล (ไป-กลับ)
ฝ่าฟันอุปสรรคน้อยใหญ่ ทั้งภายใน ภายนอก ก็เพื่อจะมาสร้างบุญ สนองงานองค์ท่านและพระศาสนา

ท่านอยู่ไกล ก็เหมือนอยู่ใกล้ จึงขอให้ความเคารพในความานะของท่านและภรรยา

ขอโมทนาสาธุกับเหล่าเทพเทวาน้อยใหญ่ที่ได้ลงมาเป็น ผู้ช่วยทำงาน ทุกๆภพทุกๆชาติ
ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านมาบำเพ็ญเพียร จวบจนกระทั่งถึงคราวาระแห่งองค์ท่านในที่สุด!

ขอโมทนาสาธุคุณแม่ชมที่เป็นประดุจดั่งคุณแม่ทั้งทางโลกทางธรรม คอยสอดส่องดูแลลูกๆ
คอยสนองงานองค์ท่านให้ผลของงานสำเร็จลุล่วงตั้งแต่อดีต จนปัจจุบัน

ขอโมทนาสาธุการ กำลังผู้เฒ่าผู้แก่ หนุ่มสาว น้อยใหญ่ ที่ละเว้น เสียสละภาระกิจทางโลก
มาของานทางวัดทำ บุญกุศลเหล่านี้ ข้าพเจ้าขอโมทนาสาธุ ขออำนาจแห่งบุญกุศลนี้
จงเป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองทางโลก
กล่าวคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร สมบัติ ทั่วทุกทิวาราตรีกาลนาน
และทางธรรรม กล่าวคือ ที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ จงทุกๆท่านเทอญฯ


..........................................
ข้อความเดิมของคุณพิเชฐ 

สวยงามมากๆครับ แลดูอบอุ่นร่มเย็นและเสร็จรวดเร็วปานเนรมิตได้.....เลยนะครับ

หากศาลาปฎิบัติธรรมและโรงครัวสามารถสร้างเสร็จสิ้นภายในก่อนที่จะเข้าพรรษานี้คงจะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นที่สุดของเหล่านักรบธรรมและญาติธรรมทั้งหลายทั้งไกล้และไกล ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างบุญสร้างกุศลในครั้งนี้..... ซึ่งคิดว่าหลายๆท่านรวมถึงผมอยากจะไปชมภาพจริง ณ.สถานที่จริงแล้วล่ะครับท่านชมธรรม.....โมทนาสาธุบุญทุกประการด้วยนะครับ..... 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น