ยินดีต้อนรับ


วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2555

(061) ภาพเขียนรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช

ภาพเขียนรูปเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช


เรียนทุกท่าน ผมมีความศรัทธาอยากจะสร้างภาพเหมือนของพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช จึงได้เรียนปรึกษาและขออนุญาตองค์ท่านนานหลายเดือนแล้ว แต่เนื่องด้วยบุญวาสนาของผมจะไม่ได้ลงมือเขียนภาพทั้งหมดด้วยตัวเอง จึงทำให้ล่าช้ามาจนถึงทุกวันนี้ อาจเป็นเพราะ 1) ฝีมือในการวาดภาพเหมือนของผมมันคงตกต่ำลงไปมาก เนื่องจากวางมือไปนานมากแล้ว แต่ผมก็ได้ลงมือสเก็ตช์ภาพไว้เรียบร้อยแล้ว 2) คงเป็นบุญวาสนาของลูกศิษย์ผมคือ อาจารย์มงคล กลิ่นทับ ซึ่งบัดนี้เขาได้กลับมาเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่เดียวกันกับผมหลายปีแล้ว เขาจบศิลปะระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงการันตีในเรื่องฝีมือได้ ผมจึงได้มอบหมายให้เขาเป็นผู้ลงมือวาดภาพนี้ต่อไป คาดว่าจะสำเร็จภายในเดือนเมษายนนี้

อนึ่ง ภาพเขียนสีน้ำมันบนเฟรมผ้าใบขนาดใหญ่ 90 x 120 ซม. ดังนั้น ผมจะมอบค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับเขาพอสมควรแก่อาชีพของเขา แม้เขาบอกว่าจะขอร่วมทำบุญด้วยก็ตาม เมื่อภาพเขียนเสร็จแล้ว ผมจะบอกบุญทุกท่านให้ร่วมกันบริจาคเงินปัจจัยเพื่อเป็นค่าภาพเขียน ค่ากรอบ ตามแต่ศรัทธา เพื่อเป็นการสร้างวิหารธรรม น้อมถวายองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ร่วมกัน เพื่อแสดงออกถึงความเคารพกตัญญูต่อองค์ท่านในโอกาสต่อไปนะครับ จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
19 มีนาคม 2555


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น