ยินดีต้อนรับ


วันอังคารที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2555

(064) แจ้งเรื่องการร่วมทำบุญสร้างวัดภูดานไห

ข้อความเดิมของคุณสมบัติ เพ็งพล จากเว็บพลังจิต

เรียน นรธ.,และญาติธรรมที่เคารพ,
เรื่อง ชี้แจงรายละเอียดบัญชีร่วมบุญวัดภูดานไห,

โครงการสร้างพุทธสถาน(วัด)ภูดานไห เป็นโครงใหญ่ที่มีความคิดริเริ่มจากการสร้างกุฏิถวายแด่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์
เมื่อก่อนเข้าพรรษาปีที่แล้ว (15 ก.ค. 54) เมื่อเสร็จแล้วก็ต่อเนื่องมายังการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมแห่งใหม่
เพื่อรองรับญาติโยมที่เข้ามาปฏิธรรมให้มีความสะดวกสบาย หลบแดด ลม ฝน ได้ดียิ่งขึ้น

จากโครงการที่มีขอบข่ายเพียงสองเรื่องหลักข้างต้น ก็ได้ขยับขยายไปคลอบคลุมทั้งวัด มีทั้งระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ถนนหนทาง
ซึ่งก็ดำเนินไปอย่างไม่มีการติดขัด ขาดสาย หากนับเวลาการทำงานจริงๆคงเรียกได้ว่าไม่กี่เดือน ก็ด้วยแรงศรัทธาของญาติโยมและ นรธ.
ที่ต่างเข้ามาช่วยกันร่วมสร้างบุญบารมีกับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์

ในช่วงแรกได้มีการเปิดใช้บัญชีร่วม 3 ท่านเพื่อความโปร่งใสในการทำงานและเบิกจ่ายต่างๆ
เนื่องด้วยมีญาติโยมที่ประสงค์จะสร้างแบบเจาะจงเลยก็มี เช่น สร้างศาลา สร้างกุฏิ เป็นต้น แต่ความเป็นจริงนั้นมันสร้างไม่ได้ทันที
เพราะปัจจัยยังไม่พอสร้าง ต้องใช้เวลารวบรวมปัจจัยให้เพียงพอเสียก่อน องค์ท่านจึงจะอนุญาตให้สร้างได้

และวิธีการบริจาคปัจจัยโดยระบุให้ท่านสร้างสิ่งนั้นสิ่งนี้ เป็นการไม่เหมาะสม เพราะหากมองให้ละเอียด ก็เหมือนเป็นการใช้ท่านให้ทำ
ตามที่เราแจ้งวัตถุประสงค์มา ถือว่าเป็นกรรมหนักที่ไปใช้พระอริยเจ้า แม้เราจะไม่ได้มีเจตนาเช่นนั้นก็ตาม
(ซึ่งเรื่องนี้ผมเองก็พึ่งจะรับรู้รับทราบและเข้าใจเมื่อวันที่ 21 มี.ค. 55 นี้เอง)

และในบางครั้งบางกรณี เป็นการลำบากกับองค์ท่านมาก เช่น ปัจจัยกองกลางไม่มีพอจะจ่ายค่าน้ำมัน หรือค่าใช้จ่ายในวัด
หรือเป็นคนละโครงการกัน องค์ท่านก็ต้องให้เบิกปัจจัยที่ไว้สร้างศาลาก่อน เมื่อมีเงินพอ ค่อยนำไปฝาก/ใช้คืน
(แม้เราจะแจ้งว่าให้ท่านเรียกใช้ได้ แต่องค์ท่านก็ต้องระวังเพื่อไม่ให้เกิดกรรมต่อกัน)

ดังนั้น เพื่อมิให้เกิดกรรมหนักไปมากกว่านี้ ผมจึงขออนุญาตองค์ท่านเปิดเผยหมายเลขบัญชีธนาคารในนามของคุณแม่ชม
ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ได้ให้เปิดบัญชีเล่มนี้ เพื่อให้ศิษย์ผู้ใกล้ชิดหรือญาติโยมที่ประสงค์จะร่วมทำบุญกับองค์ท่าน
ตามแต่จะเรียกใช้ตามความเหมาะสม ซึ่งก็เป็นกิจการงานของวัดนั่นแหละครับ เพราะองค์ท่านเป็นประธานสงฆ์แห่งภูดานไห
องค์ท่านจะพิจาณาเองว่า เรื่องไหนควรมาก่อนมาหลัง ยิ่งที่ผ่านมาโครงการแต่ละโครงการทำงานแบบควบคู่กันฝุ่นตลบ เบิกจ่ายแทบไม่ทัน

เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดกรรมในการใช้พระสงฆ์ แนะนำให้ใช้คำว่า...
1. ขอบริจาคปัจจัยร่วมสร้าง...(หรือ)
2. ขอบริจาคปัจจัยน้อมถวายฯ ร่วมสร้างในทุกๆโครงการของวัดภูดานไห (หรือ)
3. ขอบริจาคปัจจัยน้อมถวายแด่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ ตามแต่จะเรียกใช้
อานิสงค์ผลบุญนี้จักทำให้มีความคล่องตัวในทุกสถาน โดยเฉพาะเรื่องเงินทองซึ่งบัญชีสองเล่มผมได้นำเสนอให้กับท่านตามรายละเอียดข้างล่างดังนี้
*******************************
::: บัญชีร่วมทำบุญพุทธสถานภูดานไห :::
*******************************
1. การร่วมทำบุญกับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช ในการสร้างพุทธสถานภูดานไห และงานบุญต่างๆตามความประสงค์ขององค์ท่าน
กรุณาโอนปัจจัยร่วมทำบุญมาที่:

ชื่อบัญชี : นางบุญชม ยางธิสาร
เลขที่บัญชี: 4160396194
ธนาคาร : กรุงไทย สาขากุฉินารายณ์
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

2. การร่วมทำบุญกับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช ในการสร้างศาลาปฏิบัติธรรมหลวงปู่ศรีสุทโธ
กรุณาโอนปัจจัยร่วมทำบุญมาที่:

ชื่อบัญชี : นางบุญชม ยางธิสาร นางกัลยรัตน์ ชัยนา และนายร่วมชาติ ชัยนา
เลขที่บัญชี: 4160371736
ธนาคาร : กรุงไทย สาขากุฉินารายณ์
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

ข้อมูลติดต่อ:
1. คุณแม่ชม ยางธิสาร :โทร. 0801765282
2. คุณสมบัติ เพ็งพล (IT Man) :โทร. 0876832992 (it.man@hotmail.co.th)
3. คุณครูร่วมชาติ ชัยนา (naicharty) :โทร. 0895694002 (ruamchart@hotmail.com)

กราบโมทนาสาธุในบุญกุศลร่วมสร้างทุกประการ
ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกทางธรรม จนถึงที่สุดแห่งความพ้นทุกข์ ทุกท่านเทอญฯ

นรธ.สมบัติ เพ็งพล
04.04.55
********************************************
: แผนที่ไปภูดานไห : แผนที่ไปภูดานไห : แผนที่ไปภูดานไห :
********************************************
ระยะระหว่างทางที่จะเข้าไปวัดภูดานไห ต้องอาศัยการสังเกตให้ดี หากถึงที่ทำการ อบต.กุดหว้า แล้วก็ต้องชะลอรถกันแล้ว และฝากให้
สังเกตเพิ่มเติมแบบละเอียดขึ้นอีกหน่อย คือ ถัดจาก อบต.กุดหว้า จะมี ที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าไม้ และไม่ไกลกันก็จะมี ปั๊มน้ำมันเล็ก ๆ ปั๊มนึง

ต่อจากนั้นก็จะเป็น สวนยางพาราอยู่ประมาณ 2 สวน (ไม่นับสวนที่อยู่หลังปั๊มน้ำมัน) ตรงสวนสุดท้ายก่อนจะถึง บ้านหลังคาสีฟ้า
(อาจจะสังเกตลำบากเพราะมีต้นไม้บัง) ต้องชะลอรถให้ช้าลงกว่าเดิม ถ้าเลยบ้านหลังคาสีฟ้าไปแล้ว จะเป็นทางโค้งผ่านทุ่งนาและขึ้นเนิน
เขา นั่นหมายความว่า เลยทางแยกเข้าวัดภูดานไหแล้วครับ

ปล. ใครที่ไม่เคยไปหรือไม่แน่ใจให้จอดรถแวะถามที่ อบต.กุดหว้าได้ครับ
(รู้สึกว่าจะมีหน่วย อปพร. ประจำการอยู่เกือบตลอดเวลา ให้พี่ ๆ แถวนั้นนำทางไปจนถึงทางเข้าวัดได้)

__________________
ร่วมสร้าง::พุทธสถานภูดานไห กับองค์ท่าน พ.สุรเตโช::

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น