ยินดีต้อนรับ


วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

(065) ยอดรวมการทำบุญสร้างวัดภูดานไหจากการบูชาพระ

แจ้งยอดการทำบุญจากการบูชาพระ

ผมขอแจ้งยอดรวมจากการให้บูชาพระพิมพ์ต่างๆ ที่ได้รับบริจาคมาจากคุณเด่น จากจังหวัดสงขลา ที่ได้ส่งมอบมาให้ผมจำนวนทั้งสิ้น 19 องค์ ณ เวลานี้ ยังเหลือพระหลวงปู่ทวดพิมพ์กลักไม้ขีด 1 องค์ รูปหล่อหลวงปู่ทวดเนื้อว่าน 1 องค์ รูปหล่อหลวงปู่โตเนื้อว่าน 3 องค์ และพระปิดตาหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร 2 องค์ รวมเหลือทั้งหมด 7 องค์

ผมขอสรุปยอดเงินทั้งหมดเพื่อนำไปถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช เพื่อสร้างวัดภูดานไหในวันพรุ่งนี้ (14 เมษายน) ส่วนพระที่เหลือทั้งหมด 7 องค์ ผมจะนำไปถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ เพื่อเอาไว้แจกจ่ายญาติธรรมที่จะไปร่วมทำบุญที่วัดภูดานไหต่อไป จึงขอนุโมทนากับคุณเด่นผู้บริจาคพระมา ณ โอกาสนี้ด้วยนะครับ

1. สรุปยอดเงินจากมีผู้บูชาพระทั้งหมด 12 องค์ องค์ละ 1,100 บาท รวม 13,200 บาท ดังรายนามผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญในครั้งนี้ดังนี้

1. คุณเฉลิมพล แสนอยู่
2. คุณการุณ ภูชำนิ
3. คุณธีรยุธร์ สังข์ทอง
4. คุณสันทัด แสงศิริ
5. คุณภคิน พรหมา
6. คุณพี่น้อย
7. คุณนพสิทธิ์ ศรีวิศาลนิมิต

2. นอกจากนั้นยังมีผู้สมทบการทำบุญผ่านมาทางผมอีกหลายท่านดังนี้
1. คุณประจักร์ วินิจนัยภาค 1,000 บาท
2. คุณจอร์จ (เพื่อนคุณประจักร์) 1,000 บาท
3. อ.นฤดม 200 บาท
4. คุณอดุลย์ หาญสงคราม 3,000 บาท
รวมยอด 5,200 บาท

รวมยอด 2 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น 18,400 บาท

3. ผศ.ดร.ณัฐนนต์ สิปปภากุล และครอบครัวสมทบบุญตามที่แจ้งท่านสมบัติไว้แล้ว 2,000 บาท เพิ่มยอดให้เต็มอีก 1,600 บาท รวมเป็น 3,600 บาท

รวมยอดบุญทั้ง 3 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 13,200 + 5,200 + 3,600 = 22,000 บาท

ผมจึงขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างวัดภูดานไห ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ขอผลานิสงส์ทั้งหลายจงโปรดบันดาลให้ทุกท่านมีแต่ความสุข ความเจริญ สงบร่มเย็น สว่างไสวทั้งทางโลกและทางธรรม จนกว่าจะเข้าพระนิพพานกันทุกท่านเทอญ

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
13 เมษายน 2555

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น