ยินดีต้อนรับ


วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

(077) ธรรมะจากพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช

ข้อความเดิมของคุณสมบัติ เพ็งพล

ธรรมะจากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์


"ให้ซื่อสัตย์ต่อธรรม หากเรายังไม่ได้ ก็ต้องบอกว่าไม่ได้ ธรรมยังไม่เกิด ก็ต้องบอกว่ายังไม่เกิด"

"เข้าหาครูบาอาจารย์ ต้องถอดใจของตัวเองนอบน้อมลงแด่ท่าน น้อมลงให้ต่ำที่สุด ประหนึ่งฝุ่นเถ้าธุลี
คืออยู่ต่ำกว่าดินที่อยู่ใต้ฝ่าเท้าท่าน ไม่งั้นธรรมไม่เกิดดอก ธรรมจะเกิดกับผู้ที่อ่อนน้อม (ทั้งกายและใจ) เพื่อรับธรรมมากที่สุด"


"ไม่ว่าท่านจะนิ่ง ไม่ว่าท่านจะหัวเราะ ไม่ว่าท่านจะว่าเราอย่างไร ทุกอย่างเป็นธรรมเสมอ"

"แม่ชม ท่านเป็นผู้มีความเมตตา มีปัญญามาก หากเห็นว่าอะไรไม่ถูก ท่านจะดุทันที คนไหนที่ดุแล้วนิ่งฟัง แม่ชมจะเมตตาสั่งสอนเป็นพิเศษ"
ฯลฯ

ขอนอบน้อมกราบ กราบ กราบ องค์ครูบาอาจารย์ทุกๆพระองค์ ทุกๆองค์ ด้วยเศียรเกล้า

ธรรมะรักษาครับ
IT Man/22.05.55ธรรมะจากกฏระเบียบภูดานไห


1. ไปไม่ลา มาไม่ไหว้ เป็นวิสัยของคนพาล
2. จงเอาแต่ใจที่เป็นธรรม อย่าเอาแต่ใจที่ไม่เป็นธรรม
3. ศีล วินัย กฎระเบียบ เป็นเครื่องอยู่ของคนดี ส่วนคนเลวไม่ชอบปฏิบัติตาม
(เพิ่มเติม)
4. ถูกใจ ไม่ถูกธรรม อย่าทำ

Link: กฏระเบียบภูดานไห

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น