ยินดีต้อนรับ


วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(085) เปิดเผยรอยพระพุทธบาทคู่ภูดานไห

ข้อความโดยคุณสมบัติ เพ็งพล จากเว็บพลังจิต

เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี 2555

ถวายการทำความสะอาดรอยพระพุทธบาทคู่ภูดานไห
นับเป็นมหากุศลอย่างยิ่งที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ได้เมตตา เปิดเผยและอนุญาตให้ญาติโยม เข้าถวายการทำความสะอาดและสักการะรอยพระพุทธบาทคู่ (องค์จริง ไม่ได้ทำขึ้นมาใหม่)

ที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์พบแต่ปีแรกๆที่มาอยู่ภูดานไห แต่องค์ท่านกลับรอถึง 5 ปี กว่าจะเปิดโอกาสและเปิดเผยให้ญาติโยมและบุคคลภายนอกได้รับรู้รับทราบ

สายๆวันนี้ (03.08.55) หลังจากทุกคนทำกิจต่างๆหลังทานอาหารเสร็จแล้ว ก็ได้เตรียมแผ่นทอง ธูปเทียน ผ้า และน้ำเพื่อทำความสะอาด บวงสรวงบูชา ปิดทอง และน้อมบูชา
แด่รอยพระพุทธบาทคู่ภูดานไหครับผม

ทำความสะอาดรอบๆบริเวณรอคำสั่งองค์พ่อแม่ครูอาจารย์
ระหว่างการโปรยดอกไม้บูชา...
รอยพระพุทธบาทองค์เบื้องซ้าย (องค์แรก)


รอยพระพุทธบาทเบื้องขวา (องค์ที่สอง)

องค์พ่อแม่ครูอาจารย์เริ่มทำพิธีจุดเทียน 2 เล่มบูชารอยพระพุทธบาท

องค์พ่อแม่ครูอาจารย์จุดธูป 9 ดอกบูชารอยพระพุทธบาท

องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ให้คุณแม่จุดธูป 16 ดอก

องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ปิดทองรอยพระพุทธบาทณ. ตอนนี้ฝนเริ่มโปรยปรายลงมาขณะปิดทอง

ฝนโปรยลงมาเรื่อยๆ อย่างน่าอัศจรรย์ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ฟ้ายังเปิดอยู่

คุณแม่ปิดทองต่อ

เปียกปอนไปตามๆกัน

องค์พ่อแม่ครูอาจารย์บอกว่าให้หยุดกางร่ม...
เพราะฝนที่มานี้ไม่ใช่ฝนธรรมดาทั่วๆไปญาติโยมจุดธูปบูชาตามลำดับ


ฝนตกไปสักพักก็หยุด...

องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ปิดทองรอยพระพุทธบาทองค์ที่สอง

รอยพระพุทธบาทองค์ที่ 1 (เบื้องซ้าย)องค์พ่อแม่ครูอาจารย์จุดธูปบูชา 9 ดอก

คุณแม่...ญาติโยมรอยพระพุทธบาทองค์ที่ 2 (เบื้องขวา)องค์พ่อแม่ครูอาจารย์นำสวดขอขมาและบูชา ฯลฯ


จากนั้นพานั่งภาวนาถวายประมาณ 45 นาทีระหว่างที่ภาวนาอยู่นั้น ก่อนออกจากสมาธิ ก็มีละอองฝนลงมา
ประมาณสองรอบเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจและปีติแก่ผู้ร่วมในพิธียิ่งนัก

องค์พ่อแม่ครูอาจารย์บอกแก่ผมและญาติโยมว่า ฝนนี้ไม่ใช่ฝนธรรมดา เป็นน้ำมนต์
(คงเป็นฝนทิพย์/IT Man)
เพราะเกิดจากแรงอธิษฐานขององค์ท่านเอง
(เกี่ยวกับสถานที่อันเป็นมงคลแห่งนี้แหละครับ)
ขออนุญาตสงวนไว้เพราะเกินกำลังของข้าพเจ้า


สรุปว่าพุทธสถานภูดานไหในวันนี้ มีสถานที่อันเป็นมงคลได้ปรากฏขึ้นพร้อมๆหรือใกล้เคียงกัน 4 แห่งด้วยกัน กล่าวคือ
1. พระพุทธปฐวีสิริเตโชชัยธรรม 1 องค์ (แผ่นดินของพระพุทธเจ้าที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในชัยชนะแห่งธรรม): พระพุทธรูปปางสมาธิมีนาคปรก 9 เศียร (เรียก หลวงปู่ศรีสุทโธ) แกะสลักจากหินทรายสีขาวทอง 1 องค์ ประดิษฐานอยู่ลานธรรม ณ เบื้องหน้าศาลาหลวงปู่ศรีสุทโธ
2. หลวงปู่นาคปรกทั้ง 7 องค์ : ประดิษฐานอยู่ภายในศาลาหลวงปู่ศรีสุทโธ
3. พระพุทธรูป 5 ปาง เรียกพระเจ้า 5 พระองค์ : หรือพระพุทธเจ้าทั้ง 5 พระองค์ในภัทรกัปป์อันรุ่งเรือง ณ ปัจจุบันนี้ ทรงหันพระพักตร์ไปทางด้านทิศตะวันออกทุกพระองค์ และประดิษฐานอยู่ด้านข้างศาลาลึกเข้าไปภายในป่าเล็กๆ
รวมทั้งสิ้นเป็น 13 องค์
4. รอยพระพุทธบาทคู่ภูดานไห : ประดิษฐานอยู่บนเนินลานหิน ลึกเข้าไปจากพระเจ้าพระองค์ที่ 5 (องค์พระศรีฯ) หรืออยู่ระหว่างกุฏิ/ทางเดินจงกรมองค์พ่อแม่ครูอาจารย์กับพระเจ้า 5 พระองค์ก็ไม่ผิด


ญาติธรรมที่เข้าไปขอรับธรรมะจากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ โปรดอย่าพลาดในการไปสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ภายในพุทธสถานภูดานไหแห่งนี้ ไปก่อนก็ได้สร้างกุศลเป็นมงคลก่อน...


ขอโมทนาสาธุในบุญกุศลกับทุกท่านทุกประการ/IT Man.10.08.55

4 ความคิดเห็น:

 1. ข้าพเจ้าขอรับฟังธรรมะจากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ แต่ด้วยเหตุหน้าที่การงานจึงยังไม่อาจไปรับฟังได้ที่ภูดานไห ข้าพเจ้ารบกวนท่านนนำคำสอนขององค์ท่านมาเผยแพร่ ด้วยครับ ขอบพระคุณมาก

  ตอบลบ
 2. สาธ สาธุ สาธุ รอยพระบาท

  ตอบลบ
 3. อนุโมทนาสาธุค่ะ

  ตอบลบ
 4. ข้าพเจ้านางสาวกัญญาวีณ์ ครองงามบุญกุศลที่ได้สะสมมาขอให้ได้กราบหลวงปู่ และหากมีบุญวาสนาโยมขอได้รับใช้กับกิจของหลวงปู่จนกว่าหลวงปู่จะสำเร็จ ขอบารมีหลวงปู่โต หลวงปู่ทวด หลวงปู่สรวง และพระอ.ชา ขอให้โยมสมความตั้งใจด้วยเถิด สาธุคะ

  ตอบลบ