ยินดีต้อนรับ


วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555

(086) ภัยพิบัติและความเมตตาของพระนิยตโพธิสัตว์เจ้า

 

เมื่อวาน 22 สิงหาคม 2555 ผมได้มีโอกาสต้อนรับและคอยรับใช้พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช ร่วมกับครอบครัวของคุณจ็อกกี้ที่โคราช ท่านเดินทางมาจากกาฬสินธุ์พร้อมกับคุณแม่ชม ตาประเสริฐ คุณสันติและคุณมล เพื่อไปพบปู่อินทร์ตาทิพย์ที่ปักธงชัย ตามที่ปู่อินทร์ได้นิมนต์ท่านไว้ เนื่องด้วยภารกิจใหญ่ของผู้มีบุญบารมีมาก (พระนิยตโพธิสัตว์ที่มาจุติในยุคนี้) ที่จักช่วยเหลือประเทศไทยให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งหลายที่จะบังเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2555-2556 ปู่อินทร์บอกว่ามีเพียงห้าองค์เท่านั้นที่จะช่วยได้ และผมได้เดินทางไปกับพ่อแม่ครูอาจารย์แลคณะ ขึ้นเขาตำแยลำบากมาก และก็ได้เรียนรู้สภาวะบางอย่างภายในจิตใจ เห็นสภาวะของพระนิยตโพธิสัตว์เจ้า เห็นวิถีของเทพที่ลงมาบำเพ็ญ ซึ่งเป็นคนละมิติกับพระอรหันต์เจ้า

ขณะที่ปู่อินทร์ได้พูดคุยกับพ่อแม่ครูอาจารย์ เกี่ยวกับภัยพิบัติและการช่วยเหลือประเทศชาติ ด้วยวิสัยแลญาณหยั่งรู้ของผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้า และวิสัยของเทพผู้บำเพ็ญบารมีอยู่นั้น ผมเองในฐานะตั้งใจบำเพ็ญเพื่อการหลุดพ้นในภพนี้(สาวกภูมิ) เมื่อได้ฟังคำสนทนาและเรื่องราวบางอย่าง จึงได้โน้มมาพิจารณาถึงความทุกข์ของผู้คน จึงเห็นกฎแห่งอนิจจัง เห็นภัยพิบัติทั้งหลายเป็นแค่ภัยธรรมชาติ จึงไม่ได้กลัว เพราะมันเกิดขึ้นมาแล้ว ย่อมตั้งอยู่แปรปรวน และแตกดับไปเป็นธรรมดา แต่ภัยที่น่ากลัวมากที่สุดก็คือ ภัยวัฏฏะสงสาร การเวียนว่ายตายเกิดนั้นต่างหาก ที่นับเป็นภัยใหญ่สุดที่มนุษย์พึงพิจารณา ผมเห็นกฎแห่งกรรมที่จะบังเกิดขึ้นกับผู้ไม่มีศีล จิตผมจึงวางเฉย ชั่งมัน จิตผมจึงหันเข้ามาพิจารณาที่ใจของตัวเอง สงสารตัวเองมากกว่าที่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิด แต่วิสัยของพระนิยตโพธิสัตว์เจ้าผู้จะมาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั้น ท่านมีเมตตาต่อสัตว์โลกมากกว่าตัวของท่านเอง ท่านยังห่วงโลก ห่วงทุกสิ่ง จึงได้พยายามหาทางช่วยเหลือสัตว์โลกให้พ้นจากความทุกข์ ด้วยวิสัยและบารมีของท่าน แต่ตัวผมเองกลับหวนมาสงสารตัวเองว่า จักต้องทำให้ตัวเองพ้นทุกข์เสียก่อนจึงค่อยย้อนกลับมาช่วยชาวโลกเขา

เมื่อผมพิจารณาตามข้างต้นได้สักพัก ปู่อินทร์ตาทิพย์ (อายุ 113 ปี) ได้กราบเรียนถามพ่อแม่ครูอาจารย์ว่า ท่านจะช่วยประเทศไทยไหม ท่านจะช่วยกันไหม พ่อแม่ครูอาจารย์จึงแสดงธรรมออกไปตรงกับที่ผมได้พิจารณาจนผมแปลกใจ ท่านแสดงธรรมว่า ภัยพิบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้นบนโลกธาตุนี้ มันเป็นเรื่องธรรมดาของเขา เมื่อโลกธาตุเกิดขึ้นมาแล้ว ย่อมตั้งอยู่แปรปรวน แล้วดับไปเป็นธรรมดา จึงเป็นภัยที่ไม่น่ากลัว แต่ภัยที่น่ากลัวคือภัยวัฏฏะสงสารที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดนั้นต่างหาก เราควรมารักษาที่ใจให้เห็นโทษเห็นภัยแห่งวัฏฏะสงสาร จึงจะพ้นทุกข์ได้ นั่นจึงเป็นสิ่งยืนยันได้ว่า ผมได้พิจารณาถูกต้องแล้ว นี่คือสภาวะธรรมที่ผมได้เรียนรู้มาเมื่อวานนี้ ส่วนความมหัศจรรย์อื่นๆ ผมไม่ขอเล่าเพราะเป็นเรื่องธรรมดาสำหรับนักภาวนา จึงขอสงวนไว้


หมายเหตุ เรื่องภัยธรรมชาติที่จะบังเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นนั้น มันเกินวิสัยของผม ควรพิจารณาด้วยตัวของท่านเองนะครับ


ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์

23 สิงหาคม 2555

 
ปู่อินทร์ตาทิพย์ถวายลูกแก้วพญานาคสีทองแด่พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช
  
 


1 ความคิดเห็น: