ยินดีต้อนรับ


วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

(088) ข้อมูลติดต่อพุทธสถานภูดานไห

ข้อมูลติดต่อพุทธสถานภูดานไห


กราบเรียน นรธ.,และญาติธรรมที่เคารพทุกท่าน
เรื่อง แจ้งเบอร์โทร.ติดต่อพุทธสถานภูดานไห (ตามรายละเอียดข้างล่างครับ)

1: ข้อมูลติดต่อพุทธสถานภูดานไห
เรื่องปฏิปทา ธรรมะ และเข้ากราบองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช...
กรุณาติดต่อพุทธสถานภูดานไหที่...
- พุทธสถานภูดานไห โทร. 081-392-4093
- คุณแม่บุญชม ยางธิสาร : อุบาสิกาประจำวัด โทร. 080-176-5282
2: แผนที่เดินทางไปพุทธสถานภูดานไห หมู่ที่ 13 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

- ระยะระหว่างทางที่จะเข้าไปวัดภูดานไห ต้องอาศัยการสังเกตให้ดี
- หากถึงที่ทำการ อบต.กุดหว้า ต้องชะลอรถ และให้สังเกตเพิ่มเติมคือ ถัดจาก อบต.กุดหว้า จะมี ที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าไม้
- และไม่ไกลกันก็จะมี ปั๊มน้ำมันเล็ก ๆ ปั๊มหนึ่ง
- ต่อจากนั้นก็จะเป็น สวนยางพาราอยู่ประมาณ 2 สวน (ไม่นับสวนที่อยู่หลังปั๊มน้ำมัน)
- ตรงสวนสุดท้ายก่อนจะถึง บ้านหลังคาสีฟ้า (อาจจะสังเกตลำบากเพราะมีต้นไม้บัง)
- ต้องชะลอรถให้ช้าลงกว่าเดิม
- ถ้าเลยบ้านหลังคาสีฟ้าไปแล้ว จะเป็นทางโค้งผ่านทุ่งนาและขึ้นเนินเขา
- นั่นหมายความว่า เลยทางแยกเข้าพ.ภูดานไหแล้ว

ปล. ท่านที่ไม่เคยไปหรือไม่แน่ใจให้จอดรถแวะถามที่ อบต.กุดหว้าได้ครับ
(จะมีหน่วย อปพร. ประจำการอยู่เกือบตลอดเวลา ให้พี่ ๆ แถวนั้นนำทางไปจนถึงทางเข้าวัดได้)

ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ
IT Man (08.10.55)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น