ยินดีต้อนรับ


วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

(089) ขอเชิญร่วมบุญสร้างภาพเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช

เรียนนักรบธรรมและญาติธรรมทุกท่าน

บัดนี้ ผมได้อัญเชิญภาพเขียนขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช ซึ่งเขียนด้วยสีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 90 x 120 ซม. ที่เขียนภาพโดย อาจารย์มงคล กลิ่นทับ อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา อาจารย์มงคลจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงนับว่าเป็นผู้มีฝีมือดีคนหนึ่ง แต่ด้วยเหตุการเขียนภาพพ่อแม่ครูอาจารย์ในครั้งนี้ ต้องเขียนด้วยศรัทธาและสมาธิ จึงต้องใช้เวลา กอปรกับภรรยาของเขาซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ด้วยกันเกิดเจ็บป่วยต้องรักษาตัวอยู่นาน จึงทำให้การเขียนภาพนี้ล่าช้ามานานเกือบปี บัดนี้ ด้วยความตั้งใจและแรงบุญในการเขียนภาพของศิลปิน จึงทำให้ภาพเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว (90%) ยังเหลือตกแต่งอีกนิดหน่อย เมื่อเสร็จแล้วผมจะนำไปถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ เพื่อประดิษฐาน ณ พุทธสถานภูดานไห ตามที่ได้รับอนุญาตจากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในการเขียนภาพครั้งนี้ แม้ศิลปินตั้งใจเขียนเพื่อการบุญการกุศล แต่เนื่องด้วยมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ และผมก็ปรารถนาจะหาทุนเพื่อมาตอบแทนน้ำใจของอาจารย์ท่านนี้ แม้เขาจะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายมาก็ตาม คาดว่าน่าจะประมาณหมื่นต้นๆ (ค่าตัวจริงๆหลายหมื่น) ดังนั้น ผมจึงขออนุญาตบอกบุญมายังทุกท่าน เพื่อจะได้ร่วมทำบุญสร้างภาพเหมือนขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ เพื่อถวายเป็นสังฆบูชาและบูชาคุณครูอาจารย์ โดยบริจาคผ่านมายังบัญชีของผมดังนี้

ชื่อบัญชี นายณัฐนนต์ สิปปภากุล
เลขบัญชี 503-269483-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครราชสีมา ประเภทออมทรัพย์

จึงขออนุโมทนามายังผู้ใจบุญทุกท่าน ผลานิสงส์ในการสร้างภาพเหมือนพระอริยเจ้าก็คงคล้ายๆกับการสร้างพระหรือเสนาสนะ (ถ้าเข้าใจไม่ผิด)

ปล. หากมียอดเกินค่าตอบแทนศิลปิน ผมจะนำไปถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ต่อไป แต่หากขาดเหลือผมจะรับผิดชอบทั้งหมดเองครับ

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
7 พฤศจิกายน 2555

 
 
 
ขออนุโมทนากับผู้ร่วมสร้างภาพเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช


ขออนุโมทนากับทุกท่าน เป็นอย่างยิ่งครับ
รวมยอดผู้ร่วมทำบุญ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ดังนี้
1. คุณประจักร์ วินิจนัยภาค และครอบครัว 1,000 บาท
2. ผู้ไม่ออกนาม 500 บาท
3. Mr. Jirapat Sukantra Australia 500 บาท
4. ผูไม่ออกนาม 2,555 บาท
5. ท่าน "ใจที่พอ" 1,000 บาท
6. คุณสมโพช พวงประโคน 1,000 บาท
7. อาจารย์ธฏฬษ วงษ์เหรียญ 10,000 บาท

รวม 16,555 บาท

ขอผลานิสงส์ทั้งหลายที่ผมได้รับและสัมผัสกับแสงสว่างแห่งธรรมแล้ว จงส่องสว่างไปยังท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญ สงบร่มเย็น มั่งมีศรีสุข และสว่างไสวทั้งทางโลกและทางธรรม จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

หมายเหตุ ยังเปิดรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะนำภาพไปถวายพ่อแม่ครูอาจารย์
 
ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
17 พฤศจิกายน 2555


บัดนี้ภาพเขียนขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว
ผมจะได้นำไปถวายท่านในโอกาสต่อไป พร้อมกับเงินปัจจัยที่เหลือจากการมอบค่าตอบแทนให้ศิลปินจำนวน 9,999 บาท จะคงเหลือยอดเงินที่จะนำขึ้นถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ 16,556 บาท จึงขออนุโมทนากับผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน ขอผลานิสงส์ในครั้งนี้ จงย้อนกลับไปให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ สงบร่มเย็น มั่งมีศรีสุขมีกินมีใช้ไม่ขาดสาย แลจงสว่างไสวทั้งทางโลกและทางธรรม จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านเทอญ

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
17 ธันวาคม 2555


หมายเหตุ สีเพี้ยนจากของจริงบ้าง

1 ความคิดเห็น:

  1. ฝากเว็บไซต์วัดถ้ำพระพุทธไสยาสน์ (ถ้ำพระทอง) ด้วยน่ะครับ
    http://thamphrathong.com/

    ตอบลบ