ยินดีต้อนรับ

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างพุทธสถานภูดานไห ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ (ติดต่อ : dr.natdhnond@gmail.com, dr.natdhnond@hotmail.com 0857678008)

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

(089) ขอเชิญร่วมบุญสร้างภาพเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช

เรียนนักรบธรรมและญาติธรรมทุกท่าน

บัดนี้ ผมได้อัญเชิญภาพเขียนขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช ซึ่งเขียนด้วยสีน้ำมันบนแคนวาส ขนาด 90 x 120 ซม. ที่เขียนภาพโดย อาจารย์มงคล กลิ่นทับ อาจารย์คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา อาจารย์มงคลจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงนับว่าเป็นผู้มีฝีมือดีคนหนึ่ง แต่ด้วยเหตุการเขียนภาพพ่อแม่ครูอาจารย์ในครั้งนี้ ต้องเขียนด้วยศรัทธาและสมาธิ จึงต้องใช้เวลา กอปรกับภรรยาของเขาซึ่งเป็นอาจารย์อยู่ด้วยกันเกิดเจ็บป่วยต้องรักษาตัวอยู่นาน จึงทำให้การเขียนภาพนี้ล่าช้ามานานเกือบปี บัดนี้ ด้วยความตั้งใจและแรงบุญในการเขียนภาพของศิลปิน จึงทำให้ภาพเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว (90%) ยังเหลือตกแต่งอีกนิดหน่อย เมื่อเสร็จแล้วผมจะนำไปถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ เพื่อประดิษฐาน ณ พุทธสถานภูดานไห ตามที่ได้รับอนุญาตจากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ต่อไป

อย่างไรก็ตาม ในการเขียนภาพครั้งนี้ แม้ศิลปินตั้งใจเขียนเพื่อการบุญการกุศล แต่เนื่องด้วยมีค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ และผมก็ปรารถนาจะหาทุนเพื่อมาตอบแทนน้ำใจของอาจารย์ท่านนี้ แม้เขาจะไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายมาก็ตาม คาดว่าน่าจะประมาณหมื่นต้นๆ (ค่าตัวจริงๆหลายหมื่น) ดังนั้น ผมจึงขออนุญาตบอกบุญมายังทุกท่าน เพื่อจะได้ร่วมทำบุญสร้างภาพเหมือนขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ เพื่อถวายเป็นสังฆบูชาและบูชาคุณครูอาจารย์ โดยบริจาคผ่านมายังบัญชีของผมดังนี้

ชื่อบัญชี นายณัฐนนต์ สิปปภากุล
เลขบัญชี 503-269483-3
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครราชสีมา ประเภทออมทรัพย์

จึงขออนุโมทนามายังผู้ใจบุญทุกท่าน ผลานิสงส์ในการสร้างภาพเหมือนพระอริยเจ้าก็คงคล้ายๆกับการสร้างพระหรือเสนาสนะ (ถ้าเข้าใจไม่ผิด)

ปล. หากมียอดเกินค่าตอบแทนศิลปิน ผมจะนำไปถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ต่อไป แต่หากขาดเหลือผมจะรับผิดชอบทั้งหมดเองครับ

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
7 พฤศจิกายน 2555

 
 
 
ขออนุโมทนากับผู้ร่วมสร้างภาพเหมือนพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช


ขออนุโมทนากับทุกท่าน เป็นอย่างยิ่งครับ
รวมยอดผู้ร่วมทำบุญ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2555 ดังนี้
1. คุณประจักร์ วินิจนัยภาค และครอบครัว 1,000 บาท
2. ผู้ไม่ออกนาม 500 บาท
3. Mr. Jirapat Sukantra Australia 500 บาท
4. ผูไม่ออกนาม 2,555 บาท
5. ท่าน "ใจที่พอ" 1,000 บาท
6. คุณสมโพช พวงประโคน 1,000 บาท
7. อาจารย์ธฏฬษ วงษ์เหรียญ 10,000 บาท

รวม 16,555 บาท

ขอผลานิสงส์ทั้งหลายที่ผมได้รับและสัมผัสกับแสงสว่างแห่งธรรมแล้ว จงส่องสว่างไปยังท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญ สงบร่มเย็น มั่งมีศรีสุข และสว่างไสวทั้งทางโลกและทางธรรม จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญ

หมายเหตุ ยังเปิดรับไปเรื่อยๆจนกว่าจะนำภาพไปถวายพ่อแม่ครูอาจารย์
 
ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
17 พฤศจิกายน 2555


บัดนี้ภาพเขียนขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว
ผมจะได้นำไปถวายท่านในโอกาสต่อไป พร้อมกับเงินปัจจัยที่เหลือจากการมอบค่าตอบแทนให้ศิลปินจำนวน 9,999 บาท จะคงเหลือยอดเงินที่จะนำขึ้นถวายพ่อแม่ครูอาจารย์ 16,556 บาท จึงขออนุโมทนากับผู้ร่วมทำบุญทุกท่าน ขอผลานิสงส์ในครั้งนี้ จงย้อนกลับไปให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญ สงบร่มเย็น มั่งมีศรีสุขมีกินมีใช้ไม่ขาดสาย แลจงสว่างไสวทั้งทางโลกและทางธรรม จนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมทุกท่านเทอญ

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
17 ธันวาคม 2555


หมายเหตุ สีเพี้ยนจากของจริงบ้าง

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

(088) ข้อมูลติดต่อพุทธสถานภูดานไห

ข้อมูลติดต่อพุทธสถานภูดานไห


กราบเรียน นรธ.,และญาติธรรมที่เคารพทุกท่าน
เรื่อง แจ้งเบอร์โทร.ติดต่อพุทธสถานภูดานไห (ตามรายละเอียดข้างล่างครับ)

1: ข้อมูลติดต่อพุทธสถานภูดานไห
เรื่องปฏิปทา ธรรมะ และเข้ากราบองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช...
กรุณาติดต่อพุทธสถานภูดานไหที่...
- พุทธสถานภูดานไห โทร. 081-392-4093
- คุณแม่บุญชม ยางธิสาร : อุบาสิกาประจำวัด โทร. 080-176-5282
2: แผนที่เดินทางไปพุทธสถานภูดานไห หมู่ที่ 13 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

- ระยะระหว่างทางที่จะเข้าไปวัดภูดานไห ต้องอาศัยการสังเกตให้ดี
- หากถึงที่ทำการ อบต.กุดหว้า ต้องชะลอรถ และให้สังเกตเพิ่มเติมคือ ถัดจาก อบต.กุดหว้า จะมี ที่ทำการหน่วยพิทักษ์ป่าไม้
- และไม่ไกลกันก็จะมี ปั๊มน้ำมันเล็ก ๆ ปั๊มหนึ่ง
- ต่อจากนั้นก็จะเป็น สวนยางพาราอยู่ประมาณ 2 สวน (ไม่นับสวนที่อยู่หลังปั๊มน้ำมัน)
- ตรงสวนสุดท้ายก่อนจะถึง บ้านหลังคาสีฟ้า (อาจจะสังเกตลำบากเพราะมีต้นไม้บัง)
- ต้องชะลอรถให้ช้าลงกว่าเดิม
- ถ้าเลยบ้านหลังคาสีฟ้าไปแล้ว จะเป็นทางโค้งผ่านทุ่งนาและขึ้นเนินเขา
- นั่นหมายความว่า เลยทางแยกเข้าพ.ภูดานไหแล้ว

ปล. ท่านที่ไม่เคยไปหรือไม่แน่ใจให้จอดรถแวะถามที่ อบต.กุดหว้าได้ครับ
(จะมีหน่วย อปพร. ประจำการอยู่เกือบตลอดเวลา ให้พี่ ๆ แถวนั้นนำทางไปจนถึงทางเข้าวัดได้)

ขอทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญ
IT Man (08.10.55)

(087) องค์ พ.สุรเตโช โปรดญาติธรรมที่โคราช

พ่อแม่ครูอาจารย์โปรดญาติธรรมที่โคราช

เมื่อวานวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ซึ่งตรงกับวันเกิดทางโลกสมมุติของผม พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช พระนิยตโพธิสัตว์เจ้าแห่งพุทธสถานภูดานไห อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ท่านได้เดินทางมาที่โคราชเพื่อภารกิจบางอย่าง ผมเองได้มีโอกาสไปต้อนรับพร้อมกับครอบครัวของคุณจ็อกกี้และญาติธรรม และที่เป็นบุญก็คือ การได้รับฟังธรรมจากท่าน เสมือนเป็นของขวัญวันเกิดอันล้ำค่า ธรรมที่ท่านแสดงออกมานั้น เป็นธรรมชั้นสูง ที่ได้ทะลุทะลวงใจของผม สิ่งที่ติดขัดบางประการได้คลี่คลายออกไป ความสว่างแห่งจิตใจได้บังเกิดขึ้น

หลังจากที่คณะของพวกเราได้ไปดูช่างปั้นพระพุทธรูปที่ด่านเกวียนแล้ว พวกเราได้เดินทางต่อไปยังวิหารของเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่อำนวยการสร้างโดยคุณสรพงศ์ ชาตรี ที่อำเภอสีคิ้ว เสมือนเป็นการกลับไปบ้านเก่าของพ่อแม่ครูอาจารย์อีกครั้ง หลังจากที่ท่านเคยพาพวกเราไปมาแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา พวกเราเดินทางไปท่ามกลางสายฝนกระหน่ำอย่างหนักจนมองไม่เห็นทาง แต่ผม ท่านสมบัติ และท่านพิเชฐ ก็ได้คุยกันว่า เดี๋ยวพอเลี้ยวรถเข้าสู่เขตวัด ฝนจะหยุดเอง ซึ่งก็เป็นจริงดังนั้น ถนนที่เข้าสู่วิหารของหลวงปู่โต ปรากฏว่า ม่านฝนได้แหวกออกไปเหลือแต่เม็ดฝนโปรยลงมาเบาๆเท่านั้น แต่บนถนนมิตรภาพและรอบข้างทางเข้าวัดฝนยังตกหนักอยู่เช่นเดิม เรื่องนี้เป็นบุญบารมีของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่บรรดาลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดรู้ดี เมื่อเข้าไปในวิหารแล้ว พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านพาพวกเรานั่งภาวนาอยู่ระยะหนึ่ง การภาวนาที่วิหารหลวงปู่โตนี้ ต่างก็ได้รับรู้กระแสบุญบางประการเป็นปัตจัตตังแตกต่างกันไป

ผมจึงขออนุโมทนากับทุกท่านอันมี แม่ชม คุณสมบัติ คุณพิเชฐ คุณสันติ คุณมล และครอบครัวอันน่ารักของคุณจ็อกกี้ผู้เป็นเจ้าภาพหลักในครั้งนี้ด้วยนะครับ

ขอเจริญในธรรม
ดร.นนต์
6 ตุลาคม 2555


 


ภาพถ่ายของพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช หน้าหลวงปู่โต เมื่อปลายปี 2554
 
 
บ้านคุณจ็อกกี้ที่โคราช 5 ตุลาคม 2555


ภาพพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช ณ วิหารหลวงปู่โต พรหมรังสี อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2555
นรธ.ขออนุญาตกราบลาองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ที่บ้านท่านจ๊อกกี้
 
ฝ่าสายฝนทาแทบมองไม่เห็นทาง

แต่ที่วัดแปลกตรงที่...แทบไม่มีฝนเลย


องค์พ่อแม่ครูอาจารย์พานั่งภาวนา

 
ภาพพ่อแม่ครูอาจารย์ ณ บ้านคุณจ็อกกี๊
 
องค์พ่อแม่ครูอาจารย์รับถวายภัตตาหารที่โคราช


เลี้ยงหมูกระทะแด่ญาติธรรมที่มาร่วมงาน


3 อดีตพระฤาษี...มาเจอกัน


องค์พ่อแม่ครูอาจารย์ภายในห้องพระบ้านท่านจ๊อกกี้คุณสันติกับคุณมลออกมานั่งรอด้านนอก

ท่านพิเชฐเข้าสมาธิรอ


ญาติโยมจำนวนมากมาเฝ้ารอกราบองค์พ่อแม่ครูอาจารย์